Groepen
Lidmaatschap
Facebook
Privacybeleid
Villa Dancers , gevestigd aan de Pater Gelissenstraat 90, 6294BP Vijlen , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

De Secretaris is binnen de organisatie verantwoordelijk voor de gegevensbescherming .

Contactgegevens
www.villadancers.nl
Pater Gelissenstraat 90
6294 BP   Vijlen


De persoonsgegevens die verwerkt worden 
Villa Dancers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze aan ons verstrekt, omdat u gebruik maakt van onze diensten.

Overzicht persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Geslacht
- Leeftijd
- Datum lidmaatschap
- foto’s /videobeelden

Hoe de gegevens  verwerkt, opgeslagen , bewaard  en beveiligd worden
De persoonsgegevens worden in de I Cloud opgeslagen en bewaard.
Hier wordt regelmatig een back-up van gemaakt. Tevens zijn er kopieën in fysieke mappen. 
Back-ups van persoonsgegevens  zijn nodig  om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Het bestuur van Villa Dancers die kennis hebben van de persoonsgegevens, zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan.

De penningmeester en Secretaris hebben binnen de organisatie toegang tot de betaalgegevens.

De website wordt gehost bij mijndomein.nl

Tijdens optredens en eigen activiteiten worden foto’s en videobeelden gemaakt.
Deze worden op de Villa Dancers website geplaatst, eigen Facebookpagina en Instagram.
Dit om onze vereniging te promoten.
Wij maken ook gebruik van groeps whats app om foto’s en videobeelden te delen en om informatie uit te wisselen.

Leden / ouders van leden die onder de 16 zijn, krijgen een toestemmingverklaring overhandigd, die ze kunnen ondertekenen waarmee ze akkoord gaan met het verwerken van de persoonsgegevens.
U hebt het recht deze ten alle tijden weer in te trekken. Zie alinea over rechten betrokkene.

Het doel van het verzamelen van persoonsgegevens 
Het doel dat de persoonsgegevens van de leden in ons bestand opgenomen worden en bewaard blijven, is om verenigingszaken te kunnen afhandelen , om contacten met  leden en ouders te kunnen leggen indien dat nodig is en om informatie uit te kunnen wisselen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Villa Dancers bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om bij beëindiging van lidmaatschap , openstaande zaken/verenigingsbelangen nog te kunnen afhandelen. De gegevens worden 1 jaar na beëindiging van lidmaatschap verwijderd , met uitzondering van foto’s en filmopnames die tijdens het lidmaatschap zijn gemaakt .

Delen van persoonsgegevens met derden
Villa dancers  verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is om belangen te kunnen behartigen van  vereniging  en dit is bij de Villa Dancers met name de gemeente.
De gemeente  krijgt  1 x per jaar een ledenlijst toegezonden voor het verkrijgen van subsidie.
Op uw verzoek verstrekken wij uw persoonsgegevens aan een ander,  aan een door u genoemde organisatie. Zie alinea over rechten betrokkene

Rechten betrokkene
U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, kloppen de gegevens niet of zijn de gegevens veranderd, dan heeft u het recht om deze te laten corrigeren  en wil u niet langer dat de gegevens bij de Villa Dancers vastgelegd zijn, dan heeft u het recht om deze te laten wissen.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Villa Dancers en heeft u het recht op gegevens overdacht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van een of meerdere rechten, dan kunt u een verzoek indienen/sturen naar secretaris@villadancers.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij om een adequate identificatie , namelijk door een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Dit ook ter bescherming van uw privacy.

Mocht u een klacht hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming
Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies die wij gebruiken
Websites werken met cookies
Villa Dancers  maakt alleen  gebruik van technische noodzakelijke cookies ofwel functionele cookies.
De cookies zijn technisch noodzakelijk om elektronische communicatie mogelijk te maken,
ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt ,om een door de gebruiker gevraagde dienst te leveren en hebben bovendien geen gevolgen voor de privacy van de gebruiker.
U kunt de cookies en alle informatie die eerder opgeslagen is via instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Villa Dancers maakt geen gebruik van profilering en geautomatiseerde besluitvorming.                         
Copyright © 2017        www.villadancers.nl

Website created by Jeannot Thewissen